Project

Valkhof 1 & 2 Amsterdam

Amsterdam

Beste bewoner, welkom bij uw project.

Om te beginnen zijn wij trots om namens uw VvE onderhoudswerkzaamheden te morgen uitvoeren aan uw woning.

Op deze pagina informeren wij u in het algemeen over de werkzaamheden. uiteraard zullen wij u ook individueel op de hoogte stellen en benaderen.

Met vriendelijke groet.

team Huipen

Wat gaan we allemaal bij u doen?

  • Houtrotherstel van de kozijnen ramen en deuren
  • Uitvoeren van schildewerk
  • Plaatselijk voegwerk vervangen
  • Nieuwe coating vloer op de galerij aanbrengen
    • Verwijderen bestaande vloerafwerking
    • Het aanbrengen van een nieuwe vloercoating
  • Verlichting galerij vervangen voor energiezuinige LED armaturen
  • Herstellen raamdorpelstenen

Planning

De werkzaamheden zijn gedeeltelijk weersafhankelijk en starten week 10 t.w.  vanaf 7 maart a.s. en duren ongeveer 11 weken. In de week van 7 maart zullen wij gaan starten met het opbouwen van de steiger. Dit betreft Valkhof 1

Valkhof 2 zal aansluitend worden opgestart en ontvangen alle bewoners een planning.

Uw medewerking is belangrijk

Een goede samenwerking met u als bewoner is belangrijk om een optimaal eindresultaat te behalen.

Tijdens de herstelwerkzaamheden aan de galerijvloeren kunnen de voordeuren moeilijker bereikbaar zijn en kunt u door de hakwerkzaamheden enig stof- en geluidoverlast ervaren.

Indien u hierover vragen heeft of enig hulp behoeft nodig heeft mag u bellen naar teamleider

Nico Koelink, 06-23 18 68 02 maar e-mailen mag ook naar voorbewoners@huipen.nl

Voor onze schilderwerkzaamheden willen wij u verzoeken u om langs de gevel en de kozijnen aan de buitenzijde minimaal 1.5 meter vrij te maken van spullen denkt u hierbij ook aan fietsen, meubilair, bloembakken etc. op deze manier kunnen wij samen schade voorkomen aan uw eigendom en kunnen de werkzaamheden een vlotte doorgang vinden.

De sponningen van de kozijnen, de slotkant, de bovenkant en de onderkant van de deuren en de ramen behoren bij het buitenwerk en zullen ook geschilderd gaan worden. Om ze te schilderen is het noodzakelijk de ramen en deuren te openen. De schilder zal u, tijdens de uitvoering benaderen en u hiertoe verzoeken.

Doet u vervolgens niet te snel de ramen en deuren weer dicht! Dit voorkomt namelijk schade aan het schilderwerk.

Helaas is het niet te voorkomen dat u enige geluidsoverlast of hinder van de werkzaamheden ondervindt, denkt u hierbij aan o.a. de werkzaamheden met schuurmachines en het opbouwen en afbreken van de steigers. Wij zullen ons uiterste best doen om de overlast tot een minimum te beperken en vragen u vriendelijk om uw begrip en medewerking.

Het coronavirus

Uw veiligheid en dat van onze medewerkers staan bovenaan. Wij laten ons daarbij leiden door de voorzorgsmaatregelen van het RIVM, Bouwend Nederland en onze opdrachtgevers. Iedereen is verplicht zich te houden aan de voorschriften van het RIVM en houdt minimaal 1.5 meter afstand tot de ander. Mocht het nodig zijn dan spreken wij elkaar hierop aan.

Download ons coronaprotocol