Project

Zeeweg

Castricum

Beste bewoner,

Wij hebben van Kennemer Wonen de opdracht ontvangen dat wij – Huipen, uw vastgoed onze zorg – kunnen gaan starten met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van uw woning gelegen op de Zeeweg 3 t/m 21.

Laten we er samen weer iets moois van maken!

 

Wat gaan we allemaal bij u doen?

  • Buitenschilderwerk aan houten kozijnen, ramen deuren, boeidelen en windveren
  • Het reinigen en conserveren van de kunststof omlijsting dakkapellen

Wij zullen de werkzaamheden uitvoeren door middel van een rolsteiger.

Planning

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in week 19, afhankelijk van het weer.

Onze vakmannen lopen in herkenbare werkkleding en de werkdagen zijn van 07.00 tot 16.00

Uw medewerking is belangrijk

Wij verzoeken u om langs de gevel en de kozijnen aan de buitenzijde minimaal 1.5 meter vrij te maken van spullen en eventuele begroeiing van bomen en/of struiken, denkt u hierbij ook aan fietsen, meubilair, bloembakken etc. dit mede voor het gebruik van de rolsteiger en voor het goed kunnen uitvoeren van de schilderwerkzaamheden.

Op deze manier kunnen wij samen schade aan uw spullen voorkomen en kunnen wij de werkzaamheden goed uitvoeren.

De sponningen van de kozijnen, de slotkant, de bovenkant en de onderkant van de deuren en de ramen behoren bij het buitenwerk en zullen ook geschilderd gaan worden. Om ze te schilderen is het noodzakelijk de ramen en deuren te openen. De schilder zal u, tijdens de uitvoering benaderen en u hiertoe verzoeken.

Doet u vervolgens niet te snel de ramen en deuren weer dicht! Dit voorkomt namelijk schade aan het schilderwerk.

Helaas is het niet te voorkomen dat u enige geluidsoverlast of hinder van de werkzaamheden ondervindt. De bereikbaarheid zal gedurende onze werkzaamheden minder zijn. Wij zullen ons uiterste best doen om dit tot een minimum te beperken. Wij vragen u vriendelijk om uw begrip en medewerking.

Mocht u tijdens de uitvoering vragen hebben of en welke spullen aan de kant moeten worden gezet. Kunt u altijd even contact met ons opnemen zodat wij dit gezamenlijk kunnen bekijken.

Het coronavirus

Ook tijdens de coronacrisis staat de veiligheid van u en onze medewerkers bovenaan. Wij laten ons daarbij leiden door de voorzorgsmaatregelen van het RIVM, Bouwend Nederland en onze opdrachtgevers. Het protocol is onder onze medewerkers verspreid en hangt ter inzage op onze bouwplaats. Iedereen is verplicht zich te houden aan de voorschriften van het RIVM en houdt minimaal 1.5 meter afstand tot de ander. Mocht het nodig zijn dan spreken wij elkaar hierop aan.

In de bijlage treft u aanvullende informatie aan.

Download ons coronaprotocol