Project

Joos Banckertplantsoen

Amsterdam

Beste bewoner, welkom bij u project.

Om te beginnen zijn wij trots om namens VVE Erasmus de onderhoudswerkzaamheden te mogen uitvoeren aan uw woning gelegen aan het Joos Banckertplantsoen in Amsterdam. Op deze pagina geven wij u algemene informatie maar natuurlijk zullen wij u straks individueel op de hoogte stellen en benaderen.

We gaan er samen iets moois van maken!

Met vriendelijke groet,

Team Huipen

Wat gaan we allemaal bij u doen?

  • Schilderwerk van alle houtwerk

Voor het schilderen van de naar binnen draaiende kozijnen moeten wij van binnen uit werken. Wij zullen daarom contact met u opnemen om een afspraak te maken. De werkzaamheden aan de buitenzijde zullen worden uitgevoerd met behulp van een hangbrug.

Planning

De werkzaamheden zullen op blok 2 gaan starten vanaf week 17. Per blok zullen we ongeveer 3 weken bezig zijn. Wij streven er naar om het hele project in 17 weken af te ronden. U ontvangt van ons opnieuw bericht wanneer we bij u in de woning moeten zijn.

Onze vakmannen lopen in herkenbare werkkleding en de werkdagen zijn van 07.00 tot 16.00 uur.

Uw medewerking is belangrijk

Omdat we te maken hebben met naar binnen draaiende kozijnen zullen we deze van binnen uit schilderen. Wij verzoeken u om langs de gevel en de kozijnen aan de binnenzijde minimaal 1 meter vrij te maken van spullen . Op deze manier kunnen wij samen schade aan uw spullen voorkomen en kunnen de werkzaamheden een goede voortgang vinden.

Helaas is het niet te voorkomen dat u enige geluidsoverlast of hinder van de werkzaamheden ondervindt. Wij zullen ons uiterste best doen om dit tot een minimum te beperken. Wij vragen u vriendelijk om uw begrip en medewerking.

Het coronavirus

Ook tijdens de coronacrisis staat de veiligheid van u en onze medewerkers bovenaan. Wij
laten ons daarbij leiden door de voorzorgsmaatregelen van het RIVM, Bouwend Nederland
en onze opdrachtgevers. Het protocol is onder onze medewerkers verspreid en hangt ter
inzage op onze bouwplaats. Iedereen is verplicht zich te houden aan de voorschriften van
het RIVM en houdt minimaal 1.5 meter afstand tot de ander. Mocht het nodig zijn dan
spreken wij elkaar hierop aan.

In de bijlage treft u aanvullende informatie

Download ons coronaprotocol