Project

Jan Gijzenkade

Haarlem

Beste bewoner, welkom bij uw project.

Om te beginnen zijn wij trots om namens uw VVE bestuur de onderhoudswerkzaamheden te mogen uitvoeren aan uw woning gelegen aan de Jan Gijzenkade 309-403.

Op deze pagina geven wij u algemene informatie maar natuurlijk zullen wij u straks individueel op de hoogte stellen en benaderen.

We gaan er samen iets moois van maken!

Met vriendelijke groet,

Team Huipen

Wat gaan we allemaal bij u doen?

  • Houtrotherstel en waar nodig.
  • Schilderwerk van alle houtwerk en metaalwerk (op balkons)
  • Schilderwerk van alle houtwerk en metaalwerk op de begane grond,
  •  Het reinigen en waxen van alle kunststof kozijnen in de buitengevels,
  • Ook zal er nader onderzoek en herstel plaatsvinden aan lekkage van gevelwerk.

U kunt als bewoner zelf besluiten over te gaan tot vervanging van het hang- en sluitwerk op uw balkon(s). Dit kunnen wij individueel met u in orde maken. U zult hiervoor van ons een offerte ontvangen welke na goedkeuring middels een éénmalige machtiging of betaling met pin kan worden voldaan. Indien u dit wenst, kunt u met ons contact opnemen.
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van een hangbrug.

Planning

De werkzaamheden gaan starten vanaf maandag 11 januari aan de voorgevel en duren, afhankelijk van het weer, ongeveer 8 weken.

Onze vakmannen lopen in herkenbare werkkleding en de werkdagen zijn van 07.00 tot 16.00 uur.

Uw medewerking is belangrijk

Wij verzoeken u om langs de gevel en de kozijnen aan de buitenzijde minimaal 1 meter vrij te maken van spullen en eventuele begroeiing van bomen en/of struiken, denkt u hierbij ook aan fietsen, meubilair, bloembakken etc. dit mede voor het gebruik van de hangbrug en het goed kunnen uitvoeren van de schilderwerkzaamheden.

Vanuit de hangbrug stappen wij op een veilige manier op uw balkon om daar de schilder werkzaamheden uit te voeren.
Op deze manier kunnen wij samen schade aan uw spullen voorkomen en kunnen de werkzaamheden een goede voortgang vinden.

De sponningen van de kozijnen en de slotkant, de bovenkant en de onderkant van de deuren en de ramen behoren bij het buitenwerk zullen ook geschilderd gaan worden. Om ze te schilderen is het noodzakelijk de ramen en deuren te openen. De schilder zal u, tijdens de uitvoering benaderen en u hiertoe verzoeken.

Doet u vervolgens niet te snel de ramen en deuren weer dicht! Dit voorkomt namelijk schade aan het schilderwerk.

Het coronavirus

Ook tijdens de coronacrisis staat de veiligheid van u en onze medewerkers bovenaan. Wij
laten ons daarbij leiden door de voorzorgsmaatregelen van het RIVM, Bouwend Nederland
en onze opdrachtgevers. Het protocol is onder onze medewerkers verspreid en hangt ter
inzage op onze bouwplaats. Iedereen is verplicht zich te houden aan de voorschriften van
het RIVM en houdt minimaal 1.5 meter afstand tot de ander. Mocht het nodig zijn dan
spreken wij elkaar hierop aan.

In de bijlage treft u aanvullende informatie

Download ons coronaprotocol