Project

Hogeweg

Uitgeest

Beste bewoner,

Wij hebben van Kennemer Wonen de opdracht ontvangen dat wij – Huipen, uw vastgoed onze zorg – kunnen gaan starten met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de buitenzijde van uw woning.

 

Wat gaan we allemaal bij u doen?

  • Buitenschilderwerk aan houten kozijnen en deuren

Planning

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in week 19, afhankelijk van het weer.

Onze vakmannen lopen in herkenbare werkkleding en de werkdagen zijn van 07.00 tot 16.00 uur.

Uw medewerking is belangrijk

Wij verzoeken u om langs de gevel en de kozijnen aan de buitenzijde minimaal 1.5 meter vrij te maken van spullen en eventuele begroeiing van bomen en/of struiken, denkt u hierbij ook aan fietsen, meubilair, bloembakken etc. dit voor het goed kunnen uitvoeren van de schilderwerkzaamheden.

Op deze manier kunnen wij samen schade aan uw spullen voorkomen en kunnen wij de werkzaamheden goed uitvoeren.

De sponningen van de kozijnen, de slotkant, de bovenkant en de onderkant van de deuren en de ramen behoren bij het buitenwerk en zullen ook geschilderd gaan worden. Om ze te schilderen is het noodzakelijk de ramen en deuren te openen. De schilder zal u, tijdens de uitvoering benaderen en u hiertoe verzoeken.

Doet u vervolgens niet te snel de ramen en deuren weer dicht! Dit voorkomt namelijk schade aan het schilderwerk.

Het coronavirus

Ook tijdens de coronacrisis staat de veiligheid van u en onze medewerkers bovenaan. Wij laten ons daarbij leiden door de voorzorgsmaatregelen van het RIVM, Bouwend Nederland en onze opdrachtgevers. Het protocol is onder onze medewerkers verspreid en hangt ter inzage op onze bouwplaats. Iedereen is verplicht zich te houden aan de voorschriften van het RIVM en houdt minimaal 1.5 meter afstand tot de ander. Mocht het nodig zijn dan spreken wij elkaar hierop aan.

In de bijlage treft u aanvullende informatie aan.

Download ons coronaprotocol