Project

Frederik van Eedenlaan

Hilversum

Beste bewoner, welkom bij u project.

Om te beginnen zijn wij trots om de onderhoudswerkzaamheden te mogen uitvoeren aan uw woning gelegen aan de Frederik van Eedenlaan 17 t/m 121. Op deze pagina geven wij u algemene informatie maar natuurlijk zullen wij u straks individueel op de hoogte stellen en benaderen.

We gaan er samen iets moois van maken!

Met vriendelijke groet,

Team Huipen

Wat gaan we allemaal bij u doen?

Het uithakken en opnieuw voegen in gevel ter hoogte van het lifthuis.
Het voegwerk wordt uitgevoerd met behulp van een steiger.

Planning

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in week 21 en duren ongeveer 3 weken en de werkdagen zijn van 07.00 tot 16.00 uur.

Uw medewerking is belangrijk

Wij verzoeken u om langs de gevel ter hoogte van het lifthuis vrij te maken van spullen en eventuele begroeiing van bomen en/of struiken, denkt u hierbij ook aan fietsen, meubilair, bloembakken etc. dit mede voor het gebruik van de steiger en voor het goed kunnen uitvoeren van de werkzaamheden.
Op deze manier kunnen wij samen schade aan uw spullen voorkomen en kunnen wij de werkzaamheden goed uitvoeren.
Helaas is het niet te voorkomen dat u enige geluidsoverlast of hinder van de werkzaamheden ondervindt. De bereikbaarheid zal gedurende onze werkzaamheden minder zijn. Wij zullen ons uiterste best doen om dit tot een minimum te beperken. Wij vragen u vriendelijk om uw begrip en medewerking.

Het coronavirus

Ook tijdens de coronacrisis staat de veiligheid van u en onze medewerkers bovenaan. Wij laten ons daarbij leiden door de voorzorgsmaatregelen van het RIVM, Bouwend Nederland en onze opdrachtgevers. Het protocol is onder onze medewerkers verspreid en hangt ter inzage op onze bouwplaats. Iedereen is verplicht zich te houden aan de voorschriften van het RIVM en houdt minimaal 1.5 meter afstand tot de ander. Mocht het nodig zijn dan spreken wij elkaar hierop aan.

Download ons coronaprotocol