Project

Belle van Zuylenlaan

Castricum

Beste bewoner, welkom bij uw project.

Om te beginnen zijn wij trots om namens Kennemer Wonen de onderhoudswerkzaamheden te mogen uitvoeren aan uw woning gelegen aan de Belle van Zuylenlaan.

Op deze pagina geven wij u algemene informatie maar natuurlijk zullen wij u straks individueel op de hoogte stellen en benaderen.

We gaan er samen iets moois van maken!

Met vriendelijke groet,

Team Huipen

Wat gaan we allemaal bij u doen?

 

  • Buitenschilderwerk aan houten kozijnen, ramen, deuren, kasten en puivullingen
  • Buitenschilderwerk aan aluminium gevelkozijnen en hekwerken
  • Reinigingswerk aan metalen roosterwerken en kunststof puivullingen
  • De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van een rolsteiger

Planning

De werkzaamheden gaan starten in week 8 vanaf maandag 22 februari en duren, afhankelijk van het weer, ongeveer 3 weken. Onze vakmannen lopen in herkenbare werkkleding en de werkdagen zijn van 07.00 tot 16.00 uur.

Uw medewerking is belangrijk

Wij verzoeken u om langs de gevel en de kozijnen aan de buitenzijde minimaal 1.5 meter vrij te maken van spullen en eventuele begroeiing van bomen en/of struiken, denkt u hierbij ook aan fietsen, meubilair, bloembakken etc. dit mede voor het gebruik van de hangbrug/steiger en het goed kunnen uitvoeren van de schilderwerkzaamheden. Vanuit de hangbrug stappen wij op een veilige manier op uw balkon om daar de schilder werkzaamheden uit te voeren.

Op deze manier kunnen wij samen schade aan uw spullen voorkomen en kunnen wij de werkzaamheden goed uitvoeren.

De sponningen van de kozijnen, de slotkant, de bovenkant en de onderkant van de deuren en de ramen behoren bij het buitenwerk en zullen ook geschilderd gaan worden. Om ze te schilderen is het noodzakelijk de ramen en deuren te openen. De schilder zal u, tijdens de uitvoering benaderen en u hiertoe verzoeken.

Doet u vervolgens niet te snel de ramen en deuren weer dicht! Dit voorkomt namelijk schade aan het schilderwerk.

Helaas is het niet te voorkomen dat u enige geluidsoverlast of hinder van de werkzaamheden ondervindt.  Wij zullen ons uiterste best doen om dit tot een minimum te beperken. Wij vragen u vriendelijk om uw begrip en medewerking.

Mocht u tijdens de uitvoering vragen hebben of en welke spullen aan de kant moeten worden gezet. Kunt u altijd even contact met ons opnemen zodat wij dit gezamenlijk kunnen bekijken.

Het coronavirus

Ook tijdens de coronacrisis staat de veiligheid van u en onze medewerkers bovenaan. Wij laten ons daarbij leiden door de voorzorgsmaatregelen van het RIVM, Bouwend Nederland en onze opdrachtgevers. Het protocol is onder onze medewerkers verspreid en hangt ter inzage op onze bouwplaats. Iedereen is verplicht zich te houden aan de voorschriften van het RIVM en houdt minimaal 1.5 meter afstand tot de ander. Mocht het nodig zijn dan spreken wij elkaar hierop aan.

In de bijlage treft u aanvullende informatie aan.

Download ons coronaprotocol