Project

Borneolaan

Amsterdam

Beste bewoner, welkom bij uw project.

Om te beginnen zijn wij trots om namens uw VVE bestuur de reinigingswerkzaamheden te mogen uitvoeren aan de buitengevel van uw woning op de Borneolaan.

Op deze pagina geven wij u algemene informatie maar natuurlijk zullen wij u straks individueel op de hoogte stellen en benaderen.

We gaan er samen iets moois van maken!

Met vriendelijke groet,

Team Huipen

Wat gaan we allemaal bij u doen?

  • Gevelstenen rondom reinigen door middel van stoom-cleanen & hogedruk
  • Voegwerk buitengevel vervangen inclusief de binnen gevel bij de balkons en tuinmuur
  • De panelen in het balkonhek vernieuwen exclusief het stalen frame.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd met behulp van een steiger.

Planning

Vanaf 4 januari wordt de steiger rondom opgebouwd en aansluitend zullen wij starten met het uithakken van de voegen en het reinigen van de gevels.

Wij streven ernaar om de werkzaamheden binnen 6 weken af te ronden.

 

Onze vakmannen lopen in herkenbare werkkleding en de werkdagen zijn van 07.00 tot 16.00 uur.

Uw medewerking is belangrijk

Wij verzoeken u om langs de gevel ongeveer 2 meter vrij te maken van spullen en eventuele begroeiing van bomen en/of struiken, denkt u hierbij ook aan fietsen, meubilair, bloembakken etc. dit voor het gebruik van de steiger.

Ook is het van groot belang dat uw balkon leeg is van meubilair e.d. Op deze manier kunnen wij samen schade aan uw spullen voorkomen en kunnen de werkzaamheden een goede voortgang vinden.

Helaas is het niet te voorkomen dat u geluidsoverlast of hinder van de werkzaamheden ondervindt. Wij adviseren u om hier rekening mee te houden indien u overdag uw slaap en/of rust nodig heeft.

Voor deze reinigingswerkzaamheden verzoeken wij u om uw ventilatierooster, ramen en deuren te gesloten te houden wegens het vrijkomen van voegenslijpsel/stof & vocht.

Het coronavirus

Ook tijdens de coronacrisis staat de veiligheid van u en onze medewerkers bovenaan. Wij laten ons daarbij leiden door de voorzorgsmaatregelen van het RIVM, Bouwend Nederland en onze opdrachtgevers. Het protocol is onder onze medewerkers verspreid en hangt ter inzage op onze bouwplaats. Iedereen is verplicht zich te houden aan de voorschriften van het RIVM en houdt minimaal 1.5 meter afstand tot de ander. Mocht het nodig zijn dan spreken wij elkaar hierop aan.

In de bijlage treft u aanvullende informatie aan.

Download ons coronaprotocol